Dokumentet er udfærdiget, først og fremmest, som hjælp til den efterladte af en afdød pilot. Dette for at skabe ro over den økonomiske fremtid, sådan at ingen berettigede tilskud overses. Her findes tillige omtale af Fremtidsfuldmagt og Testamente, som med fordel kan oprettes mens ”man er to”. I det omfang regler og love ændres, søges dokumentet opdateret hurtigst muligt efter ændringerne måtte komme til bestyrelsens viden. Hos denne kan også søges råd og hjælp, hvis dette måtte blive nødvendigt. Benyt gerne "kontakt" fanen på ppf.klubonline.dk

Klik her for at udskrive

 


 

 

Dette dokument er først og fremmest beregnet til støtte for efterladte af en afdød tidligere SAS-pilot, sådan der i en svær periode kan komme tidligere vished over den økonomiske del, men indeholder også ideer, som kan være til nytte, før man står alene. I det omfang regler og love ændres, vil dette dokument blive opdateret.

 

Ved dødsfaldet får Skifteretten automatisk besked, og indkalder den / de efterladte telefonisk til møde. Hvis der ikke er komplicerede forhold, kan Skifteretten afslutte behandlingen indenfor få uger.

Ved komplicerede tilfælde kan det tage længere tid, og der kan gå helt op til 3½ måneder inden en arv udbetales, da SKAT har en frist på 3 måneder til at godkende boets værdiansættelse. Mht. arveret og arveafgift, se mere på: www.dokument24.dk

 

Mere info om dette på: www.aeldresagen.dk sidst opdateret den 12. januar 2022. 

 

Her findes også fyldestgørende informationer vedr. Fremtidsfuldmagt og Testamente. Dokumenter hertil kan købes på: www.familieadvokaten.dk eller udfærdiges af en advokat.

 

Her findes også info om de forskellige måder at behandle et bo på, og hvilken der er mest attraktiv, beror på hvert enkelt tilfælde.

 

Bemærk at ved dødsfald indefryses alle fælles konti indtil Skifteretten har taget stilling til fordeling.

 

Ved dødsfaldet får Danica også besked via CPR-registeret, og sagsgangen burde gå automatisk med opgørelse af konti.

 

Ønskes hurtigere behandling og indsigt, kan Danica kontaktes på tlf. 70 11 25 25. Pensionskassen (PK) kan ligeledes kontaktes på tlf. 33 32 14 40 eller på mail info@saspilot.dk

 

Piloter i SAS får ved pensionering Livrente, kaldet ”MAP”, Maksimale Alders Pension. Om ægtefælle pension siger gældende aftale mellem SAS og DPF:

 

Pilot født før 1. april 1949: 50 % af MAP 
Pilot født 1. april 1949 til før 30. marts 1950: 25 % af MAP
Pilot født 1. april 1950 og derefter: Ingen ægtefælle pension (eller bidrag fra PK)

 

Hertil følger et bidrag fra PK til ”supplering og regulering”. Begge udbetalinger administreres af Danica. 

Efter dødsfaldet er bidraget fra PK uændret i 3 måneder (dvs. samme bidrag, som afdøde pilot fik), og følger herefter ovenstående tabel.

 

Yderligere kan piloten have haft andre pensionsordninger, så som Kapital-, Ratepension og Aldersopsparing. Check evt. www.pensionsinfo.dk

 

Derudover er der også andre regler på policerne, så som hvor længe man har været gift m.m. Det kan således ikke garanteres, at der er ægtefælledækning blot fordi en afdød pilot er født før 1. april 1950. Alene Danica kan svare på dette i hvert enkelt tilfælde.

 

Der kan søges begravelseshjælp fra det offentlige. Læs mere på dette link:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelse/Begravelseshjaelp

Der kan yderligere blive tale om efterlevelseshjælp og -pension. Check på: www.borger.dk

 

Var afdøde optaget som medlem af sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, senest 31. december 2022, ydes der begravelseshjælp. For nye medlemmer udfases hjælpen efter 31. december 2022. 

Check mere på: www.sygeforsikring.dk

 

Synes det hele uoverskueligt, tilbyder WillisTowersWatson (WTW), SAS’ nuværende pensions- og forsikringsmægler at hjælpe efter konceptet: ”Pludselig Alene Økonomi”. Denne service er ikke gratis, men ved medlemskab af Ældresagen opnås klækkelig rabat. For mere info, følg linket:

https://www.aeldresagen.dk/tilbud-og-rabatter/tilbud/raadgivning-willis-towers-watson

 

Afslutningsvis anbefales det den efterladte at kontakte PilotPensionistForeningen (PPF) for evt. råd, andre tilskud og tilbud af passivt medlemskab. Klik ind på: ppf.klubonline.dk for info.

 

Dokumentet er sidst opdateret den 21. februar 2023.