Pilotgolf

I tidernes morgen, da Verner Pedersen gik på pension ( ja, ja det er længe siden ) stiftede han en lille klub ‘Pilotgolf’ for aktive og pensionerede piloter.

Idéen var at arrangere en turnering, hver sidste mandag i sæsonen (apr-okt) på forskellige baner, fortrinsvis baner, hvor et medlem havde hjemmeklub, så han/hun kunne:

a. være turneringsleder med ansvar for reservering af ‘slottider’ til 20 personer,

b. tage tjansen i sekretariatet at prutte green-fee ned til et rimeligt niveau,

c. få et godt tilbud i restauranten

d. sørge for godt vejr

En sidegevinst blev, at man ville have en liste over medlemmernes hjemmeklub, så man havde en lokal kontakt, hvis man ønskede at spille en fremmed bane.

Verner var formand i adskillige år, så tog Bjarne Boyter en tørn, så blev det Ebbe Starcke’s tur, og endelig har Henning Brimer tørnen og har den endnu.

Der bliver indkaldt til turnering med 7 - 14 dages varsel til tilmelding pr mail til brimer@post.tele.dk med cy ebbesac@icloud.com Startliste vil fremgå af foreningens web site pilotgolf.dk ca 6 dage inden turneringen.

Der afholdes generalforsamling på hver spilledag. Alt kan vedtages - næsten.

Medlemmer af enhedslisten har ikke stemmeret.

Henning har en god historie eller 2 med hver gang.

Der har været varierende medlemsskare - en del har tabt lysten, en del ramt af sygdom, atter andre er afgået ved døden, og de er jo undskyldt i ikke at spille mere.

Så nu for tiden er klubben skrumpet ind til et overskueligt antal af 24 aktive og 5 passive medlemmer, så vi har plads til ?ere: Kom bar’ do

Vi har det faktisk meeeeget hyggeligt.
 De bedste hilsner
 Ebbe Starcke