"Udstillingsvindue - Intro"

PilotPensionistForeningen (PPF) introducerer i en prøveperiode et "Udstillingsvindue", hvor der i et begrænset tidsrum stilles en begrænset mængde plads til rådighed på ppf.klubonline.dk under "Fanen" "Udstillingsvindue."
Udstilling af varer eller tjenesteydelser kan efter ansøgning godkendes opslået i.h.t. ovenstående, såfremt det skønnes at være i overensstemmelse med foreningens formål, bl.a. at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser i samarbejde med Dansk Pilotforening (DPF).


Ansvarsfraskrivelse

PilotPensionistForeningen (PPF) fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af ppf.klubonline.dk , herunder fanen "Udstillingsvindue", som reflekterer information, som er videregivet efter aftale i god tro - uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden. 
Dette gælder også indholdet på andre hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes til.
PPF videregiver ikke medlems-oplysninger, og enhver medlems-kontakt eller forbindelse med en på hjemmesiden refereret vare eller tjenesteydelse forbliver ansvarsfraskrevet af PPF.
Hvor lovgivning er refereret, tages der således udtrykkeligt forbehold for, at nye regler kan være trådt i kraft, der modificerer det beskrevne, og der henvises til de til enhver tid gældende regler.