ForeningsAdministrator - Compliance

Beskrivelse

På denne side har vi samlet materialer og oversigt over hvordan ForeningsAdministrator ApS overholder gældende persondata lovgivning, hvilke underleverandører vi bruger og evt. revisions- og certificeringsrapporter der foreligger for disse.

Det er vigtigt for ForeningsAdministrator ApS at kunden som dataansvarlig har overblik over hvordan data behandles og hvem der gør det.

ForeningsAdministrator aftalegrundlag

Aftalegrundlaget for en aktiv ForeningsAdministrator konto, består af 3 forskellige dokumenter, der kan ses herunder.

  1. Databehandleraftale: Beskriver forholdet mellem ForeningsAdministrator ApS som databehandler og kunden som dataansvarlig
    Læs databehandleraftalen her
  2. Betingelser for brug: Beskriver betingelserne for kundens brug af ForeningsAdministrator produktet
    Læs betingelser for brug her
  3. Privatlivspolitik: Beskriver hvordan vi behandler persondata vdr. vores kunder og brugere
    Læs privatlivs politikken her

Aftalen kan underskrives og hentes direkte i systemet.

 

Underdatabehandlere

Herunder er det beskrevet hvilke underdatabehandlere der kan benyttes når jeres data behandles i ForeningsAdministrator systemet.

Underdatabehandler Moduler Lokation/land Formål
Curanet A/S Alle Danmark Serverhosting for alle ForeningsAdministrator systemer.
QuickPay Kreditkort, ModilePay Online Danmark Kreditkort Transaktioner
OnlineCity ApS SMS Danmark Afsendelse af SMS beskeder
Sproom Solutions A/S E-fakturering Danmark Afsend og modtag E-faktura

Andre virksomheder som kan modtage jeres informationer

Vores underdatabehandlere kan selv have underdatabehandlere, har i spørgsmål til dem er i velkommen til at kontakte os på info@foreningsadministrator.dk.

Ud over disse underdatabehandlere er der en række virksomheder som i selv kan have aftaler med. Det kan være Nets ift. betalingsservice, hvor i selv levere jeres data og i selv skal have en databehandleraftale med dem. Kreditkort indløsere som Nets og Clearhaus har i ligeledes selv aftaler med, hvilket går dem til databehandlere for jer, og ikke underdatabehandlere under ForeningsAdministrator.

Dokumenter vdr. underdatabehandlere

 

 

Behandling af ForeningsAdministrator kunders data

Alle ForeningsAdministrator kunder behandles i ForeningsAdministrator systemet, og vi har ud over ovenstående underdatabehandlere, følgende samarbejdspartnere og underdatabehandlere som kan modtage dele af jeres informationer. De vil ikke modtage informationer om jeres medlemmer eller medlemmers data.

Underdatabehandler Lokation/land Formål
Cashiers ApS Danmark Bogholderi og regnskab, modtager bilagsinformation med jeres informationer.
Nets A/S Danmark Betaling af faktura via dankort
Clearhaus A/S Danmark Betaling af faktura via visa/mastercard
Middelfart Sparekasse Danmark Bank

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, spørgsmål ift. dine rettigheder som registreret, ønsker at udøve dine rettigheder eller lign, er du altid velkommen til at kontakte os på info@foreningsadministrator.dk eller på vores kontaktformular.


PILOTPENSIONISTFORENINGEN PPF

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF PPF.KLUBONLINE.DK

Ved benyttelse af ppf.klubonline.dk accepterer du disse vilkår og betingelser for anvendelse af ppf.klubonline.dk. Såfremt du ikke kan acceptere vilkårene, skal du forlade ppf.klubonline.dk øjeblikkelig og stoppe brugen.

PilotPensionistForeningen (PPF) kan ændre vilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge ppf.klubonline.dk for at se de gældende vilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender ppf.klubonline.dk

Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til ppf.klubonline.dk. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på ppf.klubonline.dk via din internetforbindelse, er bekendt med vilkårene, og at de overholder dem.

Pris og betaling

Når du anvender ppf.klubonline.dk til at betale for varer og ydelser m.m. accepterer du, at PilotPensionistForeningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i vilkårene.

PilotPensionistForeningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på ppf.klubonline.dk. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på ppf.klubonline.dk. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

På ppf.klubonline.dk kan der betales med følgende betalingsmidler:

Dankort

Visa/Dankort

Visa Electron

MasterCard

Mastercard Debit

Mobile Pay

 

Betaling for ydelser sker forud.

PilotPensionistForeningen benytter "QuickPay" som er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets, Mobile Pay, eller en anden godkendt indløser.

Alle priser nævnt på ppf.klubonline.dk er uden moms da de fleste ydelser leveret af en forening, klub eller organisation er momsfritaget. Eventuelle gebyrer er undtaget da disse er inklusive 25% moms.

Kvittering for betaling sendes pr e-mail.

Når du logger ind på ppf.klubonline.dk, accepterer du disse vilkår.

 

Fortrydelsesret.

Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, deltagelser o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12" ). I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte PilotPensionistForeningen, eller den organisation som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.

Har du købt en vare (f.eks. revers-pins) har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den klub, forening eller organisation, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Som udgangspunkt sendes varer ikke.

Betalte varer kan efter aftale afhentes i.f.m. annoncerede medlemsmøder på aftalt adresse.

 

Personoplysninger - Se GDPR tidligere beskrevet på denne side,- samt:

Når du benytter ppf.klubonline.dk, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer") kan identificeres ved at den pågældende adresse i browseren begynder med HTTPS.

De servere, der opbevarer data om vores brugere e.g. navn, adresse, email etc. opbevares krypteret og sikret bag en firewall.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

De oplysninger, du giver ved din brug af ppf.klubonline.dk, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos PPF eller PPF’s leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, pushbeskeder samt SMS, som du har tilmeldt dig. Nyhedsbreve kan dog altid fravælges.

Som registreret bruger af ppf.klubonline.dk har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

 

Brugernavn og adgangskode

Ved brug af ppf.klubonline.dk tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

Du kan bestille en ny adgangskode på ppf.klubonline.dk eller kontakte den IT-ansvarlige.

Cookies

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer - men kun hvis du godkender via pop-up-cookie-teksten.

Tekniske krav til brugerens udstyr

Der arbejdes på at optimere teknikken på ppf.klubonline.dk, således at ppf.klubonline.dk fungerer i de mest udbredte browsere (Chrome, Edge, Safari, Mozilla, Opera) og operativsystemer (Windows, Mac OS, IOS).

Ansvarsfraskrivelse

PilotPensionistForeningen er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden - nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

PilotPensionistForeningen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af ppf.klubonline.dk

Vi tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

PilotPensionistForeningen indestår ikke for, at oplysninger på ppf.klubonline.dk af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Selvom PilotPensionistForeningen tilstræber at sikre, at oplysningerne på ppf.klubonline.dk er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. PilotPensionistForeningen  kan foretage ændringer i materialet på ppf.klubonline.dk eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på ppf.klubonline.dk kan være forældet, og PilotPensionistForeningen forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed kan det ikke garanteres at de oplysninger, som tredje-personer har leveret og vises på ppf.klubonline.dk som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

PilotPensionistForeningen er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for PilotPensionistForeningen

PilotPensionistForeningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af ppf.klubonline.dk eller vore leverandørers ydelser på ppf.klubonline.dk.

Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du henvende dig via kontaktfanen på ppf.klubonline.dk -

Bemærk venligst, at PilotPensionistForeningen ikke kontrollerer kvaliteten på ydelser eller service. PilotPensionistForeningen kan ikke garantere og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation. PilotPensionistForeningen vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og i samarbejde med leverandøren finde en passende løsning.

Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på ppf.klubonline.dk. Medmindre PilotPensionistForeningen ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er PilotPensionistForeningen ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

Force majeure

PilotPensionistForeningen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

Udmeldelse.

Du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte foreningen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andetsteds på ppf.klubonline.dk eller kontakt foreningen ved tvivl.