Fra medlem af PilotPensionistForeningen

Jeg tilbyder medlemmer af PPF at være behjælpelig med udarbejdelsen af en standard fremtidsfuldmagt uden beregning.
Med standard menes, at der ikke skal indføjes særlige individuelle bestemmelser.
I kan se i Justitsministeriets vejledning, hvilke bestemmelser der normalt indgår i fuldmagten, og mit paradigme indeholder disse. Vejledningen kan I downloade her
Efter en kort samtale indgår vi en klientaftale pr. email,  jeg får de nødvendige navne, adresser og cpr. numre, og jeg fremsender et udkast til godkendelse.
Derefter tinglyser jeg fuldmagten, og I skal selv booke tid hos Notaren i jeres retskreds for at få fuldmagten bekræftet.
Da jeg ikke på forhånd kan vide, hvor mange medlemmer, der ønsker hjælp, er mit tilbud baseret på first come – first serve.

Skriv til mig på advokaten@outlook.dk
 
Med venlig hilsen
Jan Schmeltz Pedersen
Advokat
 
Tunet 39
3450 Allerød
6169 5058
 
Advokat ApS Schmeltz Pedersen
Allerød
CVR nr. 32451861