Q: Har PilotPensionistForeningen et CVR nummer ?

A: Ja:  19348938


Q: Jeg søger på  https://ppf.klubonline.dk/ efter vores ferieboliger. Uden held ! 
     Hvor skal jeg søge??? og hvornår er terminerne for søgning og tildelingen?? 

A: Vedr. SAS Pilot & Navigatør Pensionskasses ferieboliger

Pensionskassen disponerer over et antal ferieboliger, der udlejes til medlemmerne til ferieformål. 

Check ind og log ind på:  http://www.saspilot.dk/

Eller ring evt. Jens Østergaard i pensionskassen: 3332 1400


Q: Kan man godkende at andre kan se mine navne og adressedata på ppf.klubonline.dk ?

A: Ja,- vi har tilkodet muligheden for at det enkelte medlem, i deres personlige profil -  kan tilvælge at andre kan se vedkommendes personlige kontakt-data. 


Q: Hvor finder jeg adresser til de kolleger, som fylder år ?

Q: Vi mangler stadig den vigtige adresseliste.

A: I.h.t. GDPR har vi valgt ikke at bringe sammenstillet persondata som entydigt kan identificere et medlem - f.eks. ved hjælp af fødselsdata og folkeregisteradresse.

I.h.t. persondatalovgivningen har foreninger pligt til at passe godt på deres medlemmers data - og det mener vi at vi gør på denne måde.

Vi vil selvfølgelig gerne (i begrænset omfang) hjælpe med kontakt mellem medlemmer,- så hvis du skriver til os v.h.a. “kontakt-fanen” skal vi gøre vores bedste.

Med venlig hilsen


Q: Jeg håber at der også i den nye version vil komme en oplysning hvad der er revideret på hjemmesiden, så man ikke skal gennem alle emner for at se om der er noget nyt. Det kan man se i den gamle version. Håber det også vil være mulig i denne version.

A: Tak for dit forslag,- men,- 

PilotPensionistForeningen udsender med jævne mellemrum Cyber News + Sad News og gør derudover flittigt brug af ppf.klubonline.dk’s News Ticker - Disse  muligheder forbliver nuværende og fremtidigt tilgængelige user-news-services.

Med venlig hilsen


Q: Er dansk Ppf forsik- klub blevet for dygtig, siden vi skal flyttes til Hovedstaden ???

A:       TIL PPF.

Vedrørende nedlægning af forsikringsklubben 132.

Der er flere årsager til at bestyrelsen for forsikringsklubben ikke anser det for ansvarligt at fortsætte klubben i eget regi - desværre -  men omkostningerne for at administrere klubben er stigende - medens antal medlemmer er faldende - så derfor er driften negativ og da klubben ikke har midlerne til at kunne inddække tabet - er der kun en vej - at gå konkurs eller fusionere.

 

Derfor fusionerer vi med GF hovedstaden, som har to kontorer i området, hvor man til enhver tid kan henvende sig for en forsikringssnak.

Med venlig hilsen

For bestyrelsen

Hans Peder Tanderup, DK Greve.